fbpx

พิเศษพยาบาล!!รับตรง/ไม่ต้องสอบเข้า

โปรโมชั่นพิเศษ!! ปีการศึกษา 2564 ฟรีค่ามอบตัว!!

พยาบาลศาสตร์ (สภาการพยาบาลรับรอง)

✅สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน(portfolio)

📍กดลิ้งค์สมัครและเลือกปีการศึกษา2565 เลือก ศรีสะเกษ

📍สอบสัมภาษณ์ รอประเมินสถานการณ์ covid-19 และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์  #เปิดรับแล้วนะรู้ยัง

อ่านเพิ่มเติม...