fbpx

พิเศษพยาบาล!!ไม่มีสอบข้อเขียน 

โปรโมชั่นพิเศษ!! ปีการศึกษา 2565 ฟรีค่ามอบตัว!! ค่าสมัครเพียง 500 บาท !! 

พยาบาลศาสตร์ (สภาการพยาบาลรับรอง)

✅สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน(portfolio)

📍กดลิ้งค์สมัคร เลือก ศรีสะเกษ

📍พิเศษ ค่าสมัครสอบเพียง 500 บาท

📍สอบสัมภาษณ์ รอประเมินสถานการณ์ covid-19 และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์  #เปิดรับแล้วนะรู้ยัง

อ่านเพิ่มเติม...